Енергоефективність в ЖКГ

Одним з головних завдань реформування житлово – комунального господарства ( ЖКГ) України , є підвищення ефективності енергозбереження до рівня здатного забезпечити не менше 20-30 % реальної економії паливно – енергетичних ресурсів. В даний час споживачі енергоресурсів – платять не за спожиту кількість енергії, а нормованої, і не зацікавлені в зниженні енергоспоживання . Норми споживання гарячої води завищені приблизно в 1,5 рази проти фактичного споживання. В основу методики розрахунку тарифів на теплову енергію для населення покладено 1 м2 загальної площі приміщення. При цьому власники квартир заввишки 5 і 2,5 м платять однаково, хоча енерговитратність першої квартири приблизно в 1,5 рази вище. Таким чином, власник менш комфортабельного житла дотує власника більш комфортабельного. При обчисленні тарифів на теплову енергію необхідно перейти від критерію оплати грн/м2 в грн/м3, що значно повніше врахує всі фактори, які впливають на енерговитратність приміщень. Система теплопостачання також вимагає докорінної технологічної перебудови з переважним використанням комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, підвищення економічної ефективності та дотримання екологічних вимог, встановлення чіткої економічно та технічно обгрунтованої системи взаємовідносин у ланцюгу: споживач – виконавець послуг – енергопостачальна компанія . Також потрібно далі втілювати в життя плани по заміщенню газу в ЖКГ і перевести частину вітчизняних котелень на альтернативні види палива. Однак для цього необхідно міняти всю систему.

Хоча частка ЖКГ у ВВП країни становить 5-6%, галузь споживає 30% всієї енергії в країні. Більше 11 % теплових мереж перебувають в аварійному стані. Сумарні втрати енергії наближаються до 30%. Кожен п’ятий котел експлуатується більше 20 років. Як правило, це старі котли радянського зразка з ККД 50-80 %. Зараз теплова енергія в ЖКГ в основному виробляється за допомогою газу – дорогого імпортного палива. У 2012 році на потреби житлово – комунального господарства було витрачено 10 млрд. кубометрів блакитного палива. За цінами “Газпрому ” це більше 4 млрд дол. Потрібно проводити заміну та модернізацію котлів малої потужності, які в даний час експлуатуються у комунальній теплоенергетиці і мають низький ККД ( близько 70 %) на сучасні котли з ККД 95%. Таким чином, перед галуззю стоїть завдання зменшити втрати енергії до європейських показників і порушити монополію газу у виробництві теплової енергії, тобто перевести котельні на альтернативні види палива.

Наші фахівці проводять енергетичні аудити підприємств і розробляють програми, що містять цільові показники енергозбереження та заходи щодо підвищення енергетичної ефективності, здійснюють розрахунок результатів, в натуральному і вартісному вираженні, включаючи економічний ефект від реалізації запропонованих заходів. У рамках енергетичного консалтингу, наші фахівці розроблять Вам рішення з підвищення енергоефективності та економії енергоресурсів у різних секторах економіки, включаючи такі послуги:

 • Попередня техніко -економічна оцінка
 • Підготовка ТЕО
 • Розробка бізнес -планів проектів
 • Енергетичний аудит об’єктів
 • Підготовка проектів до фінансування через кредитні лінії Міжнародних фінансових організацій

Енергоефективність в промисловості

Останні 5 років Україна споживає в середньому близько 190 млн т.у.п. на рік. Найбільша частка енергоносіїв (близько 40 % ) споживається при виробленні вторинних енергоносіїв – електроенергії та теплоти. З кінцевих споживачів найбільше споживають такі сектори , як промисловість ( 34-38 %) , транспорт (17-20 %) і побутовий сектор ( 31-35 %).

Серед галузей промисловості більше половини енергії витрачає ГМК. У споживанні української промисловості частка хімічної та харчової становить відповідно 10 % і 8 %. Істотні витрати енергії спостерігаються в гірничодобувній промисловості ( 6 % без урахування видобутку палива) і в секторі неметалевих мінеральних продуктів .

Енергоємність ВВП України в 2010 р. склала 0,55 т у.п. на 1000 доларів ВВП порівняно з 0,1 – для Німеччини , 0,2 – для Польщі , Росією – 0,44 . У 2011 році енергоємність української економіки знизилася на 2 %.

Висока енергоємність України є наслідком особливостей структури національної економіки, зміщеної у бік більш енергоємних галузей, істотного технологічного відставання більшості галузей економіки від рівня розвинутих країн, а також цінових спотворень на внутрішніх енергетичних ринках.

Основними факторами , які перешкоджають подальшому зниженню енергоємності ВВП, є:

 • Високий ступінь фізичного зносу основних фондів і технологічне відставання в найбільш енергоємних галузях і житлово -комунальній сфері ;
 • Невідповідність тарифів і цін на енергоресурси витратам на їх виробництво, що ускладнює модернізацію енергетичних об’єктів;
 • Неефективність функціонування природних монополій;
 • Високий рівень втрат енергоресурсів при їх передачі та споживанні ;
 • Обмеженість стимулів до зниження споживання енергоресурсів за відсутності приладів обліку;
 • Низький рівень впровадження енергоефективних технологій та обладнання як у промисловості, так і серед населення.

Зниження показників енергоємності ВВП наблизить Україну до показників розвинених країн .

Таким чином, перед галуззю стоїть завдання зменшити втрати енергії до європейських показників і порушити монополію газу у виробничих процесах .

Наші фахівці проводять енергетичні аудити підприємств і розробляють програми, що містять цільові показники енергозбереження та заходи щодо підвищення енергетичної ефективності, здійснюють розрахунок результатів, в натуральному і вартісному вираженні, включаючи економічний ефект від реалізації запропонованих заходів . У рамках енергетичного консалтингу, наші фахівці розроблять Вам рішення з підвищення енергоефективності та економії енергоресурсів у різних секторах економіки, включаючи такі послуги:

 • Попередня техніко -економічна оцінка
 • Підготовка ТЕО
 •  Розробка бізнес -планів проектів
 • Енергетичний аудит об’єктів
 • Підготовка проектів до фінансування через кредитні лінії Міжнародних фінансових організацій

Пошук інвестицій

Асоціація  з енергоефективності та енергозбереження допомагає здійснити пошук інвестора і допомогає знайти партнера для того, щоб здійснити фінансування інвестиційних проектів, а також – знайти інвестиції на придбання вже існуючого бізнесу або на його подальший розвиток, можливо погасити борги підприємства перед кредиторами. Фінансування, або просто інвестиції, мають стратегічно важливі переваги: підвищується ринкова вартість компанії; розширюються ринки збуту і напрямки діяльності підприємства .

Асоціація з енергоефективності та енергозбереження дозволяє знайти інвестора для повноцінного розвитку своєї компанії, здійснити пайове співінвестування проектів в бізнесі або провести пошук інвестора для інвестування так званих startup – проекті . Співінвестування – це складна фінансова задача, вирішення якої вимагає вдумливого і відповідального підходу. Коли вдається знайти інвестора, то ймовірність стати потужною фірмою в тих сферах бізнесу, які раніше були недоступні, стає реальністю.

Маючи великий досвід і велику кількість контактів в самих різних напрямках і проектах ми можемо допомогти, як у залученні інвестицій, так і в знаходженні проектів для інвестицій по всьому світу. Чекаємо на Ваш запит.

Юридична підтримка

Якщо у Вас виникли проблеми з отриманням або наданням послуг з електро, тепло, водопостачання чи з якихось причин виникли спірні моменти з цих питань (штрафи, технічні умови, неякісна послуга і т.п . ), то ми можемо максимально якісно і швидко допомогти Вам їх вирішити :

 •  Аналіз взаємовідносин споживачів електричної, теплової енергії та енергопостачальників та врегулювання таких взаємин відповідно до норм законодавства ;
 •     Представлення інтересів споживачів і замовників в органах влади;
 •     Захист прав споживачів електричної і теплової енергії та представництво в судах ;
 •     Співпраця з органами державної влади , науково – дослідними та проектно – конструкторськими установами та консалтинговими фірмами ;

Чому краще співпрацювати з нами :
Багаторічний досвід роботи наших співробітників в різних галузях промисловості, ПЕК і ЖКГ України, індивідуальний підхід до кожного клієнта та конфіденційність отриманої від клієнта інформації є запорукою позитивного вирішення Ваших проблем будь-якої складності і гарантією успішного і безперешкодного розвитку Вашого бізнесу.

Асоціація з енергоефективності та енергозбереження має тісні ділові відносини з усіма органами виконавчої влади України, органами місцевого самоврядування, проектними та науково – дослідними інститутами та громадськими організаціями, також гарантуємо швидке і ефективне рішення поставлених завдань.

Маркетингові дослідження

Асоціація з енергоефективності та енергозбереження допоможе Вам провести якісне маркетингове дослідження внутрішніх і зовнішніх ринків, товарів і послуг. Безсумнівно, інформація в сучасному світі це вагома перевага в конкурентній боротьбі за споживачів і частку на ринку. Ми ведемо постійну роботу з накопичення і систематизації широкого спектру інформації про внутрішні і зовнішні ринки: статистичної звітності, цін, зміни у законодавчому регулюванні .

При підготовці аналітичних досліджень також використовуються дані :

 •     Державної служби статистики.
 •     Міжнародної торгової палати України (ICC ) .
 •     Більше 30 спеціалізованих закордонних видань.
 •     Держенергоефективності .
 •     Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
 •     Міністерства промислової політики
 •     Міністерства інфраструктури
 •     Інших державних органів влади

Техніко-економічне обгрунтування

Розробка техніко -економічного обгрунтування проекту

Ми можемо розробити Вам професійне техніко -економічне обгрунтування Вашого проекту ( ТЕО) або бізнес -план проекту, які необхідні для аргументування доцільності реалізації нового проекту, вибору нового обладнання, технології виробництва, процесів.  Розробка ТЕО чи бізнес- плану необхідна в таких випадках:

 • Керівництво підприємства потребує обгрунтування реалізації нового інвестиційного проекту
 • Керівництво підприємства потребує обгрунтування вибору нового обладнання;
 • Керівництво підприємства потребує обгрунтування рішення про зміну технології виробництва.

 Основною відмінністю структури ТЕО від структури бізнес -плану є практична відсутність аналізу ринку, маркетингової стратегії, опису компанії і продукту, а також аналізу ризиків.

Структура техніко-економічного обгрунтування проекту

 Відповідно до методики ЮНІДО (Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку ) ТЕО має містити такі розділи :

 1. Резюме – короткий огляд всіх основних питань змісту кожної глави
 2. Передумови та історія проекту
 3. Аналіз ринку і концепція маркетингу
 4. Матеріальні ресурси
 5. Розташування, ділянка і навколишнє середовище
 6. Проектно -конструкторські роботи
 7. Організація і накладні витрати
 8. Трудові ресурси
 9. Календарне здійснення проекту
 10. Фінансовий аналіз та інвестиції

   Також ми можемо запропонувати Вам реалізацію проектів «під ключ»:

 1. Попередні роботи по збору вихідних даних об’єкта.
 2. Розробка бізнес-моделі проекту
 3. Вибір і оформлення земельних ділянок під будівництво об’єктів, зміна цільового призначення ділянок
 4. Отримання всіх необхідних дозвільних документів на проектування і технічних умов у відповідних організаціях та установах (електроенергія, вода, екологія, пожежна безпека і пр. )
 5. Організація отримання дозволу на безмитне ввезення енергозберігаючого устаткування і звільнення від ПДВ при його ввезенні
 6. Передпроектні роботи
 7. Проектні роботи та отримання всіх необхідних дозволів на виконання робіт
 8. Надання рекомендацій з вибору будівельно-монтажних організацій
 9. Технічний контроль процесу реалізації, якості робіт, зв’язок зі службами і контролюючими органами
 10. Організація заходів щодо завершення реалізації проекту: введення в експлуатацію об’єкта, отримання сертифіката відповідності чи декларації про готовність об’єкта до експлуатації та т.і.
 11. Ліцензування всіх видів діяльності в електро- та теплоенергетиці
 12. Організаційний супровід в частині укладення всіх необхідних договорів з ДП « Енергоринок», електропередавальними і енергопостачальними організаціями

Інвестиції

Асоціація з енергоефективності та енергозбереження допомагає здійснити пошук інвестора і допомогти знайти інвестора для того, щоб здійснити фінансування інвестиційних проектів, а також – знайти інвестиції на придбання якого – або вже існуючого бізнесу або на його подальший розвиток, можливо погасити борги підприємства перед кредиторами. Фінансування, або просто інвестиції, мають стратегічно важливі переваги: підвищується ринкова вартість компанії; розширюються ринки збуту і напрямки діяльності підприємства.

Асоціація з енергоефективності та енергозбереження дозволяє знайти інвестора для повноцінного розвитку своєї компанії, здійснити пайове співінвестування проектів в бізнесі або провести пошук інвестора для інвестування так званих startup – проектів. Співінвестування – це складна фінансова задача, вирішення якої вимагає вдумливого і відповідального підходу . Коли вдається знайти інвестора, то ймовірність стати потужною фірмою в тих сферах бізнесу, які раніше були недоступні, стає реальним.

Маючи великий досвід і велику кількість контактів в самих різних напрямках і проектах ми можемо допомогти, як у залученні інвестицій, так і в знаходженні проектів для інвестицій по всьому світу.

Вебінари

21 століття – це століття технологічного прогресу, нескінченного потоку інформації і, зрозуміло, всесвітньо розвиненої комерції. Наш час характеризується жорсткою конкуренцією між компаніями, функціонуючими в одних і тих же сферах. Успішно витримують нелегку боротьбу тільки ті організації, які своєчасно реагують на появу новітніх технологій і правильно застосовують їх у своїй діяльності. Підсумком стають лідируючі позиції, які для будь-якої фірми є запорукою хорошого і довготривалого прибутку.

Вебінар (від англ. ” Webinar ” ) – це інтерактивний онлайн захід, що проводиться в режимі реального часу за допомогою мережі Інтернет . За допомогою подібних онлайн-семінарів сучасні компанії отримують відмінну можливість для проведення віртуальних зустрічей різних форматів: презентацій і тренінгів, нарад і голосувань, як в рамках своєї організації, так і виходячи далеко за її межі.

Переваги вебінарів :

 •     збільшення кількості зустрічей з клієнтами,
 •     поліпшення якості освіти співробітників,
 •     зменшення числа необхідних роз’їздів
 •     скорочення грошових витрат, необхідних на відкриття представництв .

Асоціація з енергоефективності та енергозбереження намагається рухатися в ногу з часом і допомагати в цьому питанні своїм членам і всім учасникам ринку. Тому ми почали проводити вебінари і запрошуємо Вас до участі в них.

Круглі столи, семінари, форуми

Круглі столи, семінари, форуми вже давно стали невід’ємною частиною сучасної корпоративної культури, атрибутом безперервного розвитку та вдосконалення . Асоціація з енергоефективності та енергозбереження маючи багаторічний великий досвід проведення таких заходів надасть Вам максимально необхідну і корисну інформацію з питань енергоефективності та енергозбереження. За допомогою даних заходів ми створюємо інформаційний майданчик для обговорення найбільш гострих питань експертами, учасниками ринку, органами влади, а також усіма зацікавленими особами з метою вироблення найбільш оптимальних і конструктивних рішень.

Виставки

Немає нічого простіше і нічого складніше, ніж пояснити, що ж таке виставка . Маркетинговий інструмент? Іміджеве середовище? Платформа для розвитку ділових контактів? Місце для залучення клієнтів? Майданчик для демонстрації та презентації продукції, товарів і послуг компанії?

Словник говорить: виставка – це інтегрований комунікативний засіб, що об’єднує в собі маркетинг, рекламу, PR та інші інструменти.

Хоча, розумніше аналізувати поняття виставки з боку вигод чи уявлень про неї тих чи інших аудиторій .

Для експонента

Наприклад, для експонента виставка – це три робочих дні у незнайомій атмосфері, стрес, пачка таблеток від головного болі, розкладена по поличках стратегія перед і детальний аналіз після .

Для відвідувача

Для відвідувача виставка – це шоу і свято, захід яке приносить позитивні емоції, яскраві враження, інформацію про тенденції на ринку, можливість зав’язати цікаві знайомства, зробити цінне придбання або виграти пару взуття ( музичний диск, килимок під мишку, брелок і т.д. ) .

Для організатора

Для організатора виставка – це джерело доходу, його бізнес, справа життя. Він орендує у виставкового центру площу для проведення свого заходу. Природно, хоче, щоб виставка окупилася  всі виставкові місця знайшли своїх учасників. Відвідувачі були задоволені і приходили ще. Ось чому організатор витрачається на рекламу, виходить на контакт із зацікавленими в участі клієнтами, всіляко приваблює відвідувачів, піклується про організаційні моменти, чистоту і порядок, запрошує забудовників виставкових стендів, з якими співпрацює та ЗМІ, допомагає порадами з підбору персоналу на виставку. Хороший організатор прораховує деталі і все у нього без сучка, без задирки.

Для власника виставкового центру

Для власника виставкового центру виставка – це подія, яка регулярно проводиться на його території. Іноді сам власник виставкового центру є організатором і ініціює заходи, які там проходять. Захоче – здасть свій « виставковий дім» в оренду організатора фестивалю реклами, а захоче – для проведення концерту західного виконавця або міжнародну VIP -конференцію. Головне, щоб обладнання, площа і можливості відповідали характеру заходу.

Для сервісних компаній

Для сервісних компаній виставка – це бізнес -майданчик для їх діяльності . Саме компанії, які забудовують виставки, роблять виставкові стенди учасників яскравіше і привабливіше .

Для ЗМІ

Для ЗМІ виставка – це інформаційний привід. Можливість зробити хороший репортаж, який стане цікавий цільовій аудиторії читачів видання, або глядачам каналу, або слухачам радіостанції . Інтерес з боку ЗМІ може бути як комерційним (знайти клієнтів які захочуть розмістити ексклюзивну статтю / анонс / передачу про свою компанію в їхніх ЗМІ ) або некомерційний (профіль виставки відповідає характеру їх ЗМІ , і вони просто полюють за актуальною, достовірної та цікавою інформацією).

Для рекламних агентств

Для рекламних, PR та креативних агентств виставка – це спосіб запропонувати свої послуги, допомогти з організацією акцій, підготувати рекламно – сувенірну продукцію, проконсультувати персонал компанії про виставковий етикет, розробити стратегію участі, тощо.

Настільки різним може бути відповідь на запитання: «Що таке виставка?»,  що ще раз підтверджує теорію про те, що все в світі відносно. Але, безперечно, для всіх і кожного виставка – це особлива культура відносин, модель спілкування і можливість знайти своє місце у величезному виставковому світі. Асоціація з енергоефективності та енергозбереження по черзі, а іноді і одночасно виступає у всіх зазначених ролях і запрошує Вас до активної участі у виставках в різних ролях,  так як Виставка – це в першу чергу комунікативний майданчик і центр ділової активності .