Енергоефективність в ЖКГ

Одним з головних завдань реформування житлово – комунального господарства ( ЖКГ) України , є підвищення ефективності енергозбереження до рівня здатного забезпечити не менше 20-30 % реальної економії паливно – енергетичних ресурсів. В даний час споживачі енергоресурсів – платять не за спожиту кількість енергії, а нормованої, і не зацікавлені в зниженні енергоспоживання . Норми споживання гарячої води завищені приблизно в 1,5 рази проти фактичного споживання. В основу методики розрахунку тарифів на теплову енергію для населення покладено 1 м2 загальної площі приміщення. При цьому власники квартир заввишки 5 і 2,5 м платять однаково, хоча енерговитратність першої квартири приблизно в 1,5 рази вище. Таким чином, власник менш комфортабельного житла дотує власника більш комфортабельного. При обчисленні тарифів на теплову енергію необхідно перейти від критерію оплати грн/м2 в грн/м3, що значно повніше врахує всі фактори, які впливають на енерговитратність приміщень. Система теплопостачання також вимагає докорінної технологічної перебудови з переважним використанням комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, підвищення економічної ефективності та дотримання екологічних вимог, встановлення чіткої економічно та технічно обгрунтованої системи взаємовідносин у ланцюгу: споживач – виконавець послуг – енергопостачальна компанія . Також потрібно далі втілювати в життя плани по заміщенню газу в ЖКГ і перевести частину вітчизняних котелень на альтернативні види палива. Однак для цього необхідно міняти всю систему.

Хоча частка ЖКГ у ВВП країни становить 5-6%, галузь споживає 30% всієї енергії в країні. Більше 11 % теплових мереж перебувають в аварійному стані. Сумарні втрати енергії наближаються до 30%. Кожен п’ятий котел експлуатується більше 20 років. Як правило, це старі котли радянського зразка з ККД 50-80 %. Зараз теплова енергія в ЖКГ в основному виробляється за допомогою газу – дорогого імпортного палива. У 2012 році на потреби житлово – комунального господарства було витрачено 10 млрд. кубометрів блакитного палива. За цінами “Газпрому ” це більше 4 млрд дол. Потрібно проводити заміну та модернізацію котлів малої потужності, які в даний час експлуатуються у комунальній теплоенергетиці і мають низький ККД ( близько 70 %) на сучасні котли з ККД 95%. Таким чином, перед галуззю стоїть завдання зменшити втрати енергії до європейських показників і порушити монополію газу у виробництві теплової енергії, тобто перевести котельні на альтернативні види палива.

Наші фахівці проводять енергетичні аудити підприємств і розробляють програми, що містять цільові показники енергозбереження та заходи щодо підвищення енергетичної ефективності, здійснюють розрахунок результатів, в натуральному і вартісному вираженні, включаючи економічний ефект від реалізації запропонованих заходів. У рамках енергетичного консалтингу, наші фахівці розроблять Вам рішення з підвищення енергоефективності та економії енергоресурсів у різних секторах економіки, включаючи такі послуги:

  • Попередня техніко -економічна оцінка
  • Підготовка ТЕО
  • Розробка бізнес -планів проектів
  • Енергетичний аудит об’єктів
  • Підготовка проектів до фінансування через кредитні лінії Міжнародних фінансових організацій