Енергозбереження

Наші фахівці, розуміючи значимість і серйозність поставлених завдань, та відповідно з реалізацією пропозицій щодо стимулювання використання наукомістких, енергозберігаючих та екологічно безпечних технологій на підприємствах вашого регіону, пропонують наступні види послуг :

  1. Участь у розробці, підготовці, коригуванні регіональних програм з енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності .
  2. Інформаційне та мотиваційний забезпечення підготовки та навчання фахівців ;
  3. Комплексні енергетичні обстеження ( енергоаудит ) різних видів ( первинне, періодичне, позачергове, локальне, експрес -обстеження ) об’єктів енергетики, промисловості та житлово -комунального господарства ;
  4. Розробка та складання за результатами енергетичного обстеження : енергетичного паспорта підприємства; паливно -енергетичного балансу підприємства; заходів з енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності; програм енергозбереження ;
  5. Надання консультаційних послуг з наступних питань: обліку теплової та електричної енергії, експлуатації теплових та електричних мереж, підготовки матеріалів для розгляду тарифів на виробництво і транспортування теплової та електричної енергії; щодо створення системи енергоменеджменту системи управління енергоресурсами згідно міжнародного стандарту ISO 50001 .
  6. Експертиза : нормативів питомих витрат палива на відпущену електричну та теплову енергію, нормативів технологічних втрат при передачі теплової енергії; нормативів технологічних втрат електроенергії при її передачі по електричних мережах; нормативів створення запасів палива;
  7. Розробка інвестиційних та виробничих програм підприємств електроенергетики і комунального комплексу;
  8. Участь у розробці нормативних та методичних документів у галузі дії Міністерства регіонального розвитку та ЖКГ , Міністерства енергетики та вугільної промисловості та Міністерства промислової політики;
  9. Реалізація програмних заходів ;
  10. Укладання та реалізація енергосервісних договорів