Загальні збори

Загальні збори членів Асоціації – є Вищим органом управління та збираються один раз на рік.

До компетенції Загальних зборів СПІЛКИ належать питання:

⦁ затвердження порядку денного Загальних зборів;

⦁ затвердження Статуту АЕЕ, внесення змін та доповнень до нього;

⦁ обрання керівних (Президії та Президента) і контролюючого (Ревізійної комісії) органів, визначення їх кількісного та персонального складу;

⦁ затвердження Положень про керівні та контролюючі органи Асоціації;

⦁ визначення головних напрямків діяльності;

⦁ розгляд та затвердження звітів Президії, Президента та Ревізійної комісії;

⦁ участь АЕЕ в інших юридичних особах, а також в об’єднаннях юридичних осіб;

⦁ створення і припинення відокремлених підрозділів;

⦁ встановлення розміру та терміну сплати вступних і членських внесків;

⦁ дострокове припинення повноважень членів Президії, Президента, членів Ревізійної комісії;

⦁ реалізація прав власності на майно СПІЛКИ;

⦁ делегування своїх повноважень Президії СПІЛКИ;

⦁ прийняття рішення про саморозпуск/реорганізацію.