Про нас

Ассоциация по энергоэффективности и энергосбережениюАсоціація з енергоефективності та енергозбереження – це громадська спілка , яка у своїй основі містить систему сучасних поглядів на те, як зробити розвиток енергоефективності та енергозбереження стійким, продуктивним і соціально – спрямованим.

Її цільові завдання – це лібералізація і демократизація питань енергоефективності та енергозбереження з метою об’єднання нових знань і зусиль світової спільноти на ключових напрямах економічного прогресу і поліпшення якості життя людей, відмова від сформованих стереотипів енерговитратного способу життя, підвищення ролі, відповідальності та обов’язки самої людини та оточення його систем. Концепція Асоціації з енергоефективності та енергозбереження за своєю суттю не сприймає вузьковідомчих галузевого підходу до вирішення проблеми. Вона виходить з того, що економічний ефект розвитку енергоефективності та енергозбереження визначається не стільки кількісним зростанням її окремих галузей, скільки впливом доданків кінцевої енергії на технологічну структуру економіки в цілому, науково -технічний прогрес, зростання продуктивності праці і якість життя людини.

Усвідомлюючи всю складність ситуації, що склалася в нашій країні, маючи великий досвід роботи і хорошу команду , а також бажаючи змінити ситуацію на краще, ми через діяльність в рамках профільного громадської спілки «Асоціації з енергоефективності та енергозбереження» будемо робити все можливе і необхідне для поліпшення загального стану в кращу сторону. Асоціація діє на підставі та у повній відповідності з усіма чинними Законами України, а також  Статуту