Президент

Vitaliy Postolenko

Віталій Постоленко

Віталій Постоленко, президент Асоціації з енергоефективності та енергозбереження (з 2013 року). Має технічну освіту інженера та науковий ступінь PhD, отриманий в Німеччині. За час роботи в інформаційно-аналітичному бізнесі, Віталію вдалося істотно розширити спектр знань, навичок і досвіду в сферах зовнішньоекономічної діяльності, промислового консалтингу (металургія, машинобудування, логістика), інжинірингу. Крім того, має практичний досвід реалізації проектів підвищення енергоефективності на промислових підприємствах, а вільне володіння англійською та базові знання німецької мови дозволяють постійно налагоджувати комунікації з зарубіжними партнерами та тим самим забезпечувати належний рівень міжнародного співробітництва АЕЕ.